Geoteknik

MRM arbetar i små och stora projekt med geotekniska frågeställningar och utredningar. Vi strävar efter att ha ett nära samarbete med våra kunder som finns både inom privat och offentlig sektor. Vi erbjuder rådgivning kring jordprovtagning och geotekniska laboratorieförsök, försök som vi utför i det egna ackrediterade geotekniska laboratoriet. MRM jobbar självständigt och oberoende med utvalda underkonsulter för utförande av fältarbete, alltid för kundens bästa. MRM erbjuder följande geotekniska tjänster:

 • Undersökningar för utredning av markens geotekniska förutsättningar.

 • Dimensionering av grundläggning för byggnader och infrastruktur.

 • Aktiv geodesign, i samarbete med våra kunder arbetar vi för att skapa anpassade och resurseffektiva geotekniska lösningar.

 • Rådgivning vid frågeställningar kring hantering av jordmassor.

 • Projekteringsledning inom mark/geoteknik/miljö.

 • Utförande av geotekniska kontroller.

 • Projektledning inom geotekniska uppdrag.

 • Skadeutredningar, t.ex. vid sättningar under byggnader.

 • Rådgivning i samband med geotekniska laboratorieförsök.

   737

De områden MRM är specialiserade på inom geoteknik är främst:

 • Sulfidjordshantering

 • Lakförsök för bedömning av jords försurningspotential

 • Geoteknik för marina anläggningar och muddring

 • Samordning av geoteknik, geofysik och miljögeoteknik i projekt

 • Samverkan mellan erfarna geotekniker och MRM:s ackrediterat geotekniskt laboratorium 

IMG_6086


Urval av genomförda projekt

 • Mark, miljö och geoteknikkontroll för grundläggning av patienthotell Sunderby sjukhus,NLL

 • Sjöfartsverkets geotekniker i projektet Malmporten Luleå.Sjöfartsverket

 • Geotekniker åt Luleå Hamn i utvecklingen av nya hamnanläggningar,Luleå Hamn

 • Geotekniska och geofysiska undersökningar för muddring av Lövskärs småbåtshamn Luleå,Lövskärs småbåtshamnsförening

 • Mark och geoteknik för ny avisningsanläggning åt LKAB inom Vitåfors industriområde,EPN Solutions

 • Geoteknik och miljögeoteknik för framtagande av OTB för bangårdsförlängning Gransjö, totalentreprenadunderlag,Trafikverket och Licab

 • Geotekniska och geofysiska undersökningar för nya deponiområden inom Vitåfors industriområde,LKAB och Geosigma

 • Geotekniska och geofysiska undersökningar för ny terminal på Bergnäset Luleå,Svensk Cater

Vår breda kompetens skapar förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.