Miljöpartner

Som er miljöpartner hjälper vi er att se till att verksamheten uppfyller de krav som finns i miljöbalken och som ställs av myndigheter. Vi anpassar omfattningen och arbetsinsatsen efter era behov vilket gör att det blir en kostnadseffektiv lösning för er samtidigt som ni får det stora företagets fördelar med "egen" kompetens inom miljöområdet. 

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Ta fram en egenkontroll som uppfyller miljöbalkens krav samt hålla egenkontrollen aktuell genom kontinuerlig uppdatering.

  • Bevaka och informera om nyheter i miljöbalken som rör er verksamhet samt hjälpa till med bedömningar om hur ni påverkas av dessa.

  • Bedöma hur miljölagstiftningen berörs vid förändringar i er verksamhet.

  • Granska nya kemikalier innan de börjar användas.

  • Skriva och lämna in årsrapport eller miljörapport.

  • Rådgivning och information inom miljöområdet.

  • Upprätta tillståndsansökningar och anmälningar enligt miljöbalken.

  • Sköta era kontakter med tillsynsmyndigheten och länsstyrelsen.

  • Hålla utbildningar i miljöbalken och i egenkontroll.

  • Skräddarsy lösningar inom ämnesområden ovan i listan.