Nyhetsarkiv

MRM söker Laboratorietekniker till Stockholm

Företaget MRM Konsult AB

MRM är ett privatägt företag med sitt säte i Luleå. Företaget bedriver två typer av verksamheter; teknisk konsultverksamhet som är miljö- och geospecialiserad samt laboratorieverksamhet inom Geoteknik och Vägteknik/Ballast. I Luleå finns en konsultgrupp med 7 konsulter som verkar inom ämnesområden; geoteknik, geofysik, geologi, miljögeoteknik samt miljöpartner. Vi har ett VG-labb med idag 4 anställda i Luleå och sedan maj månad 2017 ett geotekniklaboratorium i Stockholm med adressen Tavastgatan på Söder med idag tre anställda. Laboratorieverksamheten kommer att bli ackrediterad av SWEDAC samt att all verksamhet är certifierad i enlighet för ISO 9001 och ISO 14001. Sammantaget är vi ca 15 tillsvidareanställda i företaget.

Under sommarsäsongen bedriver vi laboratorieverksamhet i mobila enheter som vi har ute hos kunder. Vi kan kombinera snabba analysresultat med hög kvalitet i fält. Denna säsong, som sträcker sig från slutet av maj månad till i början av november, har vi haft tre enheter igång med sammanlagt nio säsongsanställda. Under säsongen är vi därmed ca 25 anställda på MRM.

Kompetens- och utbildningsnivån är förhållandevis hög på MRM med idag tre tekniska doktorer, ett flertal civilingenjörer. Mer än hälfteten av de anställda har akademisk utbildningsnivå. MRM är ett lönsamt företag med AAA-status.

Laboratorietekniker

Då verksamheten i det nyligen startade geolabbet i Stockholm snabbt utvecklats sig väl, utvecklas starkt i momentum, söker vi en till laboratorietekniker. Vi ställer som krav på erfarenhet från vägteknik- eller geotekniklaboratorium eller likvärdig erfarenhet. Arbetets innehåll innebär i korthet att ta emot inlämnade prover, utföra mottagningsregistrering, planera och förbereda prover för analyser, genomföra analyser/siktningar mm samt till sist redovisa analysresultaten i rapporter. Då MRM kommer att bli ett ackrediterat laboratorium följer många analyser krav ställda i olika standarder (ISO/Eurocode etc). Sökt tjänst är heltid.

Kompetenskrav för sökt tjänst

Vi ser en person med utbildning inom geoteknik- och/eller vägteknikområdet. Kan också vara personer med utbildning som ballastingenjörer. Utbildning är inget skallkrav, relevant mångårig erfarenhet kan också innebära att kompetenskraven uppfylls. Personen bör vara noggrann, kunna följa tydliga instruktioner från olika metodblad samt vara flexibel sett till arbetsuppgifter. Verksamheten bedrivs i två laboratorier på samma arbetsställe. Vana av laboratoriearbete är meriterande.

Övriga upplysningar samt kontaktpersoner

MRM är anslutna till Almega och tillämpar de löneavtal som där finns.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Anställningen kommer att inledas som en provanställning på sex månader.
MRM hanterar inkomna ansökningar fortlöpande.
Kontaktpersoner för tjänsten är VD Håkan Rosén, 070-33 666 89, hakan.rosen@mrm.se eller Per Carlsson, labbchef i Stockholm 072-402 39 13, per.carlsson@mrm.se