Nyhetsarkiv

MRM Konsult kontrollerade isen

Inför invigningsceremonin av Umeå Kulturhuvudstad 2014 kontaktades MRM Konsult för kontroll av isens mäktighet på invigningsområdet på älven. Mätningar med georadar genomfördes 2 veckor innan invigningen och visade att tjockleken nästan överallt uppfyllde kraven på ismäktighet. Med mätresultaten som grund kunde man rikta in förstärkningsåtgärder till ett fåtal begränsade delar av området.