Nyhetsarkiv

Renare Mark seminarium

2014-02-12 närvarade MRM på ett webinarium om fibersediment och frysmuddring som hålls på Länsstyrelserna i Luleå , Umeå och Härnösand. Evenemangen arrangerades av Nätverket Renare Mark, region Norr i samband med årsmötet.