Nyhetsarkiv

Seismiska mätningar i Albanien

MRM har i konkurrens med ett antal andra konsulter kontrakteras för seismiska mätningar i Albanien. Mätningarna som görs åt det Statkraftägda företaget DeVoll Hydropower syftar till att kartlägga bergets läge vid ett planerat dammläge sydost om Tirana. Uppdraget beräknas vara färdigställt under oktober.