Nyhetsarkiv

MRM med i Affärer i Norr

 

Från Affärer i Norr, 17 oktober:

MRM Konsult ökar med 30 procent

LULEÅ Luleåföretaget MRM Konsult har ökat omsättningen med 30 procent hittills i år och söker fem konsulter, en personalökning med 25 procent.

MRM Konsult har verksamhet i Luleå och Gällivare inom tre verksamhetsområden: markundersökningar, radonmätningar och miljöundersökningar och därtill hörande laboratorieverksamheter. Kunderna är statliga myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner.  

Det är framför allt i det ackrediterade radonlabbet som företaget märker den största ökningen.

- Det finns numera bara två ackrediterade radonlaboratorier i Sverige, och ett i Norge. När flera labb stängdes förra året såg vi en enorm anstormning när mätsäsongen av luftradon började i oktober, säger företagets vd Håkan Rosén.

I fjol omsatte MRM Konsult 18 miljoner kronor. I år räknar man med att omsättningen blir cirka 26 miljoner kronor.

MRM bildades 1991 med ett ursprung från SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) och SGAB. Företaget ägs av sju av de 20 anställda.

Lennart Håkansson
lennart.hakansson@affarerinorr.se

Länk till artikeln >