Nyhetsarkiv

VD:s Julbrev

Julbrev från MRM Konsult VD

 

Ett år har gått med stormsteg. Vad har vi gjort på MRM Konsult detta år?

Faktiskt väldigt mycket! Förutom att vi jobbat mycket, emellanåt väldigt mycket i projekt och uppdrag åt alla våra viktiga kunder så får vi tillskriva 2014 som året då vi genomförde flera lite större utvecklingsprojekt, projekt som skapar en bredare och säkrare plattform för att MRM fortsättningsvis också skall vara en kvalitativt bra och tillförlitlig leverantör av konsulttjänster. Vi har genomfört;

  • Ombyggnationer av alla våra lokaler till en modern och trevlig arbetsplats för en större verksamhet än dagens. Lokalerna präglar också hur vi vill att kunder och personal ser på MRM - öppna, effektiva och tilltalande för bra kunskapsdelning.

  • En ordentlig förnyelse av den för radonverksamheten så viktiga och centrala radondatabasen. Med god hjälp av företaget BnearIT har vi nu fantastiska möjligheter att förbättra våra affärer mot kunder, jobba med ett mer användarvänligt webbgränssnitt samt effektivisera de administrativa momenten i den komplexa radonanalysen.

  • Vi har påbörjat ett arbete att implementera ett nytt och modernt affärssystem för alla verksamheter i företaget. Radonverksamheten jobbar redan i det och de övriga verksamheterna följer en bit in i 2015.

  • Vi har renodlat våra tre verksamhetsområden så att vi nu presenterar oss med tre ben; radonlabb, väg- och geotekniklabb samt en konsultverksamhet.

Under året har vi kunnat genomföra en mycket intressant och givande studieresa till Girona i Costa Bravo i Spanien där vi förutom god mat, intressanta studiebesök kryddades med flera fältobservationer av geologi, geoteknik samt att vi fick levererat en spårfilm för mätning i Spanien.

 Girona

Bildtext. MRM-gruppen en varm septemberkväll framför katedralen i Girona. 

På uppdragssidan har vi utan att behöva ta till överord haft ett både bra och intressant år med ökande volymer i alla tre verksamhetsområden.

Radon: Mätsäsongen har ett utfall som MRM inte sett sedan vi började med spårfilmsmätning. Vi har även haft framgång på hemmaplan då vi utfört två lite större mätuppdrag åt den lokala kunden Lulebo i Luleå.

Väg- och geotekniklabbet: Även här har vi lyckats väl i våra affärer med en klar uppgång i förhållande till 2013. Många samverkan faktorer förutom vårt goda rykte kan förklara detta. Vi har haft ett mobilt labb i Malmfälten som genererat ökande volymer, vi har från flera kunder fått många fler siktningsuppdrag i Trafikverksrelaterade uppdrag samt att vi ser en trend att kunder utanför vårt normala marknadsområde mer och mer vänder sig till MRM.

Konsultverksamheten: Vår förhållandevis "lilla" verksamhet med hög kompetens har haft stabila och bra beläggningar i alla teknikområden. Det nya området geoteknik sysselsätter idag två personer. Uppdrag har genomförts över hela landet med en tyngdpunkt i Norrbotten men vi har också haft uppdrag i Albanien och Norge med geofysisk inriktning.

Upplevelser kopplat till nya områden måste nämnas att MRM fick möjlighet att delta på en delegationsresa till Zambia tillsammans med SGU och Sida. Vi fick då möjlighet att presentera och samtal med många gruvkunder och myndigheter om radonmätningar, en förhållandevis oprövad metod i landet som väckte stor nyfikenhet och kanske affärer för MRM i framtiden.

 Afrika1Afrika2

Bildtext. Afrika - kontrasterna världsdel. Övre bilden en uran- och koppardeponi i Kitwe, nedre bilden en vacker hand som symbol för Afrika, stilren, mystisk och med stark framtidstro.

Om just framtiden så siktar vi framåt och jobbar nu intensivt med en affärsplan som sträcker sig fram till 2019. En plan som vi sätter i verket under början av 2015 mot nya mål och visioner.

Jag tackar avslutningsvis alla medarbetare på MRM för fantastiska arbetsinsatser och alla våra kunder för de förtroende vi fått av er under året.

Vi ser redan fram emot nästa år. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 

önskar Håkan Rosén, VD på MRM konsult AB