Nyhetsarkiv

Bästa examensarbetet 2014

Jakob

Jakob Johansson, anställd på MRM Konsult sedan augusti 2014, har fått sitt examensarbete nominerat som det bästa under 2014 av Luleå Tekniska Universitet inom ämnet geoteknik. Arbetet behandlar monopålar i marin miljö för grundläggning av havsbaserade vindkraftverk. Extern handledare har varit NGI i Oslo, LTU samt MRM. Jakob blev uppmärksammad tillsammans med de övriga nominerade från Chalmers, Lund och KTH vid en priscermoni under Grundläggningsdagen i Älvsjö 12 mars. Jakobs arbete kom i den fina konkurrensen på en hedrande andra plats. Vi gratulerar Jakob från MRM.