Nyhetsarkiv

MRMs Radonlab i topp!

Vid den senaste jämförande mätningen för radonlaboratorier i Europa som anordnades av engelska Public Health England - PHE, hamnade MRM i den absoluta toppen bland de europeiska laboratorierna.   

Vid denna jämförande test deltog 22 laboratorier från 10 länder. Radondosorna exponerades hos PHE för fem olika nivåer av radonkoncentration. Därefter sändes dosorna tillbaka till respektive laboratorium som avläste och analyserade spårfilmerna. Mätresultaten returnerades därefter till PHE som betygsatte laboratoriernas mätnoggrannhet.

Vi på MRM är stolta över stora A på alla uppmätta nivåer och kommer även fortsättningsvis att lägga ned mycket arbete på att leverera hög kvalitet på våra mätningar.