Nyhetsarkiv

Vi uppmärksammar Radondagen

Lördag den 7/11 uppmärksammar vi för första gången i Europa den Internationella Radondagen. European Radon Association, ERA , har utsett 7 november som den Internationella Radondagen. Anledningen till att just denna dag har valts är att det är Maire Curies födelsedag. Hon forskade på radioaktivitet som ämne och tog emot två nobelpriser under sin livstid.  

Syftet med den Internationella Radondagen är att sätta fokus på, och skapa kunskap om radon i hela Europa. Sedan flera år tillbaka är dessutom november månad utsedd som officiell lungcancermånad - Lung Cancer AwarenessMonth. Den första veckan i november är också den officiella Radonveckan i Storbritannien."

Curie -nobel -portrait -2-600