Nyhetsarkiv

MRM på riksdagsseminarium

I går, den 17 mars, höll Svensk Radonförening (SRF), där MRM är representerad i styrelsen, ett seminarium i Riksdagen. Ansvariga för seminariet från Riksdagen var Ola Johansson (C) och Lars Eriksson (S) som båda är ledamöter i Civilutskottet.

Syftet med seminariet var att diskutera den översyn av befintlig ansvarsfördelning mellan olika myndigheter avseende radonfrågan som just nu utreds av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). De har nyligen redovisat sina slutsatser till Miljödepartementet. SRF ville också ha SSM:s syn på effekten av ny lagstiftning som kommer att införas under 2018. En ny nationell plan ska då finnas som beskriver hur arbetet med strålskydd ska gå till väga. 

Deltagande på seminariet var bland andra Folkhälsomyndigheten, Boverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelser, kommuner samt medlemmar från Svensk Radonförening.