Jakob

Jakob Johansson, anställd på MRM Konsult sedan augusti 2014, har fått sitt examensarbete nominerat som det bästa under 2014 av Luleå Tekniska Universitet inom ämnet geoteknik. Arbetet behandlar monopålar i marin miljö för grundläggning av havsbaserade vindkraftverk. Extern handledare har varit NGI i Oslo, LTU samt MRM. Jakob blev uppmärksammad tillsammans med de övriga nominerade från Chalmers, Lund och KTH vid en priscermoni under Grundläggningsdagen i Älvsjö 12 mars. Jakobs arbete kom i den fina konkurrensen på en hedrande andra plats. Vi gratulerar Jakob från MRM.