Trafikverket genomförde en temadag om provtagning för krossentreprenörer, entreprenörer, konsulter samt projektledare TRV. 50 personer deltog på det mycket uppskattade seminariet där Trafikverket hade föreläsare genom specialisterna Klas Hermelin, Johan Ullberg och Andreas Ramström samt MRM:sPeter Liikamaa.

Mrm