MRM Konsult AB

MRM Konsult AB har ett väg- och geotekniklaboratorium och en grupp av geo- och miljökonsulter. Vi har vårt säte i Luleå men har hela Skandinavien och i vissa fall hela världen som vår marknad.

MRM är ett medarbetarägt företag. Vi bildades 1991 och har vårt ursprung i SGAB och SGU.