Ackrediterad sedan mitten av nittiotalet

MRM Konsult ABs  väg- och geotekniklaboratorier i Luleå är sedan hösten 1996 ackrediterade (nr: 1504). Laboratoriet är ackrediterade för ca 40 olika metoder vilket täcker med stor marginal det behov som finns på marknaden , för mer detaljer hänvisas till vår prislista som du vår hemsida.

MRM Konsult ABs ackreditering innebär:

  • att SWEDAC och tekniska bedömare inom vägmaterial och geoteknik granskar och bedömer om laboratoriernasackrediterade mätmetoder följer erkända standarder.
  • att mätutrustningen kontrolleras och kalibreras.
  • att personalen har hög kompetens.
  • att mätningarna utförs opartiskt och korrekt.
  • deltagande i nationella och internationella tester.

 Vad är en ackreditering?

En ackreditering utfärdad av SWEDAC är ett bevis på att laboratoriet har fått sin kompetens granskad, bedömd och bekräftad av ett oberoende statligt organ. Beslut om ackreditering innebär bland annat att kraven i SS-EN 17025 är uppfyllda.