Våra utnämningar och certifieringar

Vi är sedan länge certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö). Dessa ledningssystem är integrerade med varandra och utgör den grundstruktur utifrån vilken vi bedriver vårt dagliga arbete. A3cert är det ackrediterade certifieringsföretag som anlitas för tredjepartsrevisioner av vårt ledningssystem. Vi ser den stora fördelen med ett certifierat ledningssystem utifrån att kvaliteten i vårt arbete säkras och negativ miljöpåverkan kan minimeras.

Att dessutom ledningssystemet är ett bra stöd för att uppnå visioner och mål även inom andra områden ser vi som en stor fördel. Allt vårt strategiska arbete återfinns med ord inom ledningssystemet.

Vad är en certifiering?

En certifiering av ett ledningssystem innebär att systemet granskas och godkänns av en tredje part. MRM Konsults system är certifierat enligt standarden SS-EN 9001 för kvalitetsledningssystem och SS-EN ISO 14001 för miljöledningssystem. Kraven för certifiering är bland annat att företaget har en miljöpolicy och organiserar sitt arbete så att uppsatta miljömål kan nås. Certifieringen omfattar hela företaget.