Verksamhetspolicy

Vi utför mark- och miljöundersökningar för statliga myndigheter, kommuner, privataföretag och privatpersoner. Vårt mål är att erbjuda kvalificerade tjänster som ger kunden bästa tekniska och ekonomiska lösning. Vi betraktar dessutom miljöhänsyn som en naturlig del i affärsidén, då vi inom våra verksamhetsområden mark och miljö ofta arbetar för att förbättra miljön.

Med ett personligt bemötande eftersträvar vi långsiktiga relationer med kunder, medarbetare och leverantörer.

Kompetens ger kvalitet

För att säkra kvaliteten i våra uppdrag använder vi relevanta metoder av högsta klass. Fel i hanteringen minimeras genom att skapa smidiga arbetssätt och hålla en hög kompetensnivå hos personalen. Utlovade leveranstider för resultat ska hållas, och inga uppdrag ska genomföras om företagets opartiskhet kan ifrågasättas. Målsättningen är att kvaliteten vid analyser och andra uppdrag ska vara minst i paritet med den som erbjuds av bäste konkurrent.

Snålhet och generositet

Miljöarbetet på MRM ska bidra till en hållbar utveckling och minska negativa effekter på miljön. Det sker internt genom att snåla på icke förnyelsebart material och energi så långt det är möjligt. Inför uppdrag som misstänks kunna ge negativa effekter på miljön görs miljöutredningar för att förebygga föroreningar. I detta sammanhang ställer vi också krav på våra leverantörer av varor och tjänster. I gengäld är vi generösa med vårt miljökunnande; att sprida kunskap om miljö även utanför företaget är en viktig del av vår verksamhet.

Lyhördhet för driv framåt

Lagar och andra myndighetskrav är att se som en miniminivå för vårt miljöarbete, och kvaliteten på laboratorieanalyserna säkras genom kalibreringar hos tredje part och/eller deltagande i jämförande provningar. Med kunden i centrum arbetar vi för att ständigt förbättra kvaliteten på våra tjänster och minska vår miljöbelastning. Därför sätter vi på MRM Konsult AB upp mål som driver kvalitets- och miljöarbetet framåt. Då personalens engagemang och förståelse är en förutsättning för att lyckas prioriteras utbildning och information.