Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning det enda sättet att upptäcka gasen. Uppskattningsvis dör 500 människor, i Sverige, varje år av cancer i lungor och luftvägar orsakad av radon. Bor man i ett hus med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/kubikmeter, löper man större risk för att drabbas.

MRM tillhandahåller utrustning för mätning av radon i inomhusluft, dricksvatten och mark. Det enda som krävs för att mäta om inomhusluften har en för hög radonhalt är att MRM skickar några radondetektorer med spårfilm, som placeras ut där man önskar mäta radon. Efter en tid returneras detektorerna till MRM som analyserar spårfilmerna och skickar en mätrapport. Mätning av radonhalten i vatten och mark har ett liknande förfarande.

Avancerad analysteknik och metoder som är ackrediterade av SWEDAC ger mycket säkra mätningar av radon. Noggrannheten kontrolleras regelbundet genom kalibreringsmätningar vid Strålsäkerhets-myndigheten (fd SSI). För mer information om radon se sidan med Frågor och svar eller besök Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida http://www.ssm.se