Väg- och geotekniklaboratorium i Luleå

Vi erbjuder ett stort utbud av ackrediterade geotekniska laboratorieundersökningar så som CRS-försök och rutinprov men också andra metoder som t.ex. lakförsök. Vårat ackrediterade vägtekninskalaboratorium erbjuder ett heltäckande program för att testa kvalitet på betongballast samt material till vägar och järnvägar. Dessa program innefattar LA, micro- Deval och kornkurvor. Utöver detta skräddarsyr MRM kurser om vägmaterial och geologi för ditt företag.

pfd_icon

Prislistor

Prislista - Geoteknik
Prislista - Ballast, väg och geologi

pfd_icon

Beställningsblanketter

Analysbeställningsblankett - Vägmaterial
Beställningsblankett - Geoteknik
Analysbeställningsblankett - Geologi
Beställningsblankett - Miljö
Beställningsblankett - Infiltrationsprov

pfd_icon

Beställningsblankett av kornstorleksfördelning

För enskilda infiltrationsanläggningar.

pfd_icon

Infiltration/faktablad

Jordprovtagning, grundvattenundersökning och beräkning av infiltrationsyta.

pfd_icon

Mätosäkerhet

Mätosäkerhet hos metoder på väg- och geotekniklaboratoriet.

pfd_icon

Checklista jordprovtagning

Checklista för ostörd jordprovtagning.