Väg- och geotekniklaboratorium i Stockholm

Vi erbjuder ett stort utbud av geotekniska laboratorieundersökningar så som lakförsök, CRS-försök och rutinprov. Väglaboratoriet erbjuder även heltäckande program för att testa kvalitet på betongballast samt material till vägar och järnvägar. Dessa program innefattar LA, micro- Deval och kornkurvor. Utöver detta skräddarsyr MRM kurser om vägmaterial och geologi för ditt företag.

pfd_icon

Prislistor

Prislista - Geoteknik
Prislista - Ballast, väg och geologi

pfd_icon

Beställningsblanketter

Analysbeställningsblankett - Vägmaterial
Beställningsblankett - Geoteknik
Analysbeställningsblankett - Geologi
Beställningsblankett - Miljö
Beställningsblankett - Infiltrationsprov

pfd_icon

Beställningsblankett av kornstorleksfördelning

För enskilda infiltrationsanläggningar.

pfd_icon

Infiltration/faktablad

Jordprovtagning, grundvattenundersökning och beräkning av infiltrationsyta.

pfd_icon

Mätosäkerhet

Mätosäkerhet hos metoder på väg- och geotekniklaboratoriet.

pfd_icon

Checklista jordprovtagning

Checklista för ostörd jordprovtagning.